“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 5/11/2018
Lượt đọc: 80

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Số/Ký hiệu: 107/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 10/10/2017
Ngày có hiệu lực: 1/1/2018
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1072017tt-btc17237154_51120188.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88