“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 5/11/2018
Lượt đọc: 85

Nghị định 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Số/Ký hiệu: 113/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/8/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: vanbangoc1132018nd-cp_51120188.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88