“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 5/11/2018
Lượt đọc: 124

Nghị định 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Số/Ký hiệu: 27/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 6/4/2012
Ngày có hiệu lực: 25/5/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 27nd_51120188.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88