“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ ba, 9/2/2021, 11:55
Lượt đọc: 156

[KHẨN] Về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục, đặc biệt là:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố:
Bố trí nhân sự trực, giữ liên lạc, kết nối xuyên suốt với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh trong thời gian nghỉ tết; thường xuyên cập nhật các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2,… hoặc đối tượng sinh sống tại các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa do bệnh Covid-19 (theo mẫu 1 đính kèm).
Tổ chức khai báo y tế đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố vào ngày đầu tiên đi học lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đính kèm mẫu tờ khai y tế) vào ngày đầu tiên đi học lại. 
Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh có đi đến các tỉnh thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 02/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (theo mẫu 3 đính kèm).
(Xem chi tiết trong tập tin đính kèm)
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88