“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ hai, 1/2/2021, 17:33
Lượt đọc: 87

KHẨN: Về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

- Học sinh và sinh viên các cơ sở giáo dục dừng đến trường từ ngày 02 tháng 02 năm 2021, thực hiện chuyển đổi hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. Không tổ chức các hoạt động lễ hội, chào đón năm mới,…trong nhà trường; Cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm học của Thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet và đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Việc dạy và học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (Ban hành theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố). (Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

- Học sinh và sinh viên các cơ sở giáo dục dừng đến trường từ ngày 02 tháng 02 năm 2021, thực hiện chuyển đổi hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. Không tổ chức các hoạt động lễ hội, chào đón năm mới,…trong nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm học của Thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet và đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
- Việc dạy và học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (Ban hành theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố).
(Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88