“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật Viên chức

(Tải File đính kèm)

58/2010/QH12VĂN BẢN 05-08-2019
2 Luật Phòng, chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

36/2018/QH14VĂN BẢN 05-08-2019
3 Luật Trẻ em

(Tải File đính kèm)

102/2016/QH13VĂN BẢN 05-08-2019
4 Trường THPT Trần Quang Khải công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 27-12-2018
5 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

(Tải File đính kèm)

107/2017/TT-BTCVĂN BẢN 05-11-2018
6 Nghị định 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

(Tải File đính kèm)

27/2012/NĐ-CPVĂN BẢN 05-11-2018
7 Nghị định 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

(Tải File đính kèm)

113/2018/NĐ-CPVĂN BẢN 05-11-2018
8 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTVĂN BẢN 07-09-2018
9 Quy chế nâng lương của Trường THPT Trần Quang Khải

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 VĂN BẢN 27-08-2018
10 Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

1575/HDLS-BHXH-GDĐT VĂN BẢN 15-08-2018
11 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo.

(Tải File đính kèm)

1737/CT-BGDĐTVĂN BẢN 31-07-2018
12 Quy định đạo đức nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 31-07-2018
13 Luật viên chức 2010

(Tải File đính kèm)

58/2010/QH12VĂN BẢN 31-07-2018
14 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BGD ĐT

(Tải File đính kèm)

28/2009/TT-BGDĐTVĂN BẢN 23-07-2018
15 Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

(Tải File đính kèm)

04/2017/TT-BGDĐTVĂN BẢN 21-05-2018
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích