“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki

Thông báo

Hệ thống tìm thấy 12 bản tin
STTDanh sách bản tin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

87