“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ sáu, 28/5/2021, 9:31
Lượt đọc: 209

Hướng dẫn 16-HD/BTGTU ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Công văn số 557-CV/BTGTW ngày 19 tháng 5 năm 2021 về đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; căn cứ tình hình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021); Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: https://thanhuytphcm.vn/

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88