“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki

Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 ở lớp 10 năm học 2022 - 2023

26/4/2022 0:26

Tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 khi tham gia gia học tập tại trường thực hiện lựa chọn tổ hợp các môn học theo đúng ...

87