“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki

Danh sách học sinh và thông tin giáo viên chủ nhiệm Khối 10 năm học 2021 - 2022

2/9/2021 23:30

Chào mừng các em học sinh khối 10 năm học 2021 - 2022. Các em xem tên lớp (trong tập tin đính kèm), sau đó tham gia nhóm zalo của giáo viên chủ nhiệm ...

Xem thêm

Xem thêm

86