“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ tư, 14/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 457

Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88