“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ ba, 26/4/2022, 0:26
Lượt đọc: 142

Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 ở lớp 10 năm học 2022 - 2023

Tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 khi tham gia gia học tập tại trường thực hiện lựa chọn tổ hợp các môn học theo đúng qui định của Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018.

Căn cứ Chương trình giáo dục phổ ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương và nhà trường, lãnh đạo trường THPT Trần Quang Khải xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 cho học sinh lớp 10 trường THPT Trần Quang Khải năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Trường THPT Trần Quang Khải

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88