“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ năm, 21/4/2022, 15:59
Lượt đọc: 118

Báo cáo tự đánh giá trường THPT Trần Quang Khải năm 2021

Thực hiện Thông tư số 18/2018/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, văn bản 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm dưới đây.
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Trường THPT Trần Quang Khải

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88