“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Usinxki
Thứ tư, 9/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 3293

BAN GIÁM HIỆU

Năm học: 2020 - 2021 đến nay

Hiệu trưởng: Cô Đặng Thị Thúy Ái

Phó hiệu trưởng : Cô Nguyễn Thị Thanh Hoàng

Năm học: 2018 - 2019 đến 2019 - 2020

Hiệu trưởng: Cô Đặng Thị Thúy Ái

Phó hiệu trưởng : Thầy Lữ Ngọc Đồng

Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Tuyết Trinh

 

Năm học: 2016 - 2017 đến 2017 - 2018

Hiệu trưởng: Thầy Lương Ngọc Duy
Phó hiệu trưởng : Thầy Lữ Ngọc Đồng

Phó Hiệu trưởng: Thầy Đặng Chí Công

Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Tuyết Trinh

 

Năm học: 2010 - 2011 đến 2015 - 2016

Hiệu trưởng: Thầy Trần Văn Sơn 
Phó hiệu trưởng: Thầy Phạm Văn Tặng

Phó hiệu trưởng: Thầy Lữ Ngọc Đồng

Phó hiệu trưởng: Thầy Đặng Chí Công


Năm học:  2007 - 2008 đến 2009 - 2010

Hiệu trưởng: Thầy Lê Văn Cuộc
Phó hiệu trưởng: Thầy Phạm Văn Tặng

Phó hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Đăng Khoa

Phó hiệu trưởng: Thầy Lữ Ngọc Đồng

THPT Trần Quang Khải

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88